MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. TARAFLAR
1.1. Satıcı: The Steve Group Bilişim A.Ş.
Adres: Koşuyolu Mah. Cevatpaşa Sok. No:45 Kadıköy/İstanbul
Web Sitesi: www.stevedabitcoin.com - www.stevex.io
E-posta: [email protected] - [email protected]
Telefon: -
Ticaret Sicil No: 304769-5
MERSİS No: 0843073138300001

1.2. Alıcı:
Adres:
E-posta:
Telefon:

MADDE 2. TANIMLAR

2.1. Satıcı/Steve: The Steve Group Bilişim A.Ş.’yi

2.2. Web Site: Steve’in idare ve yönetimindeki ………………….. isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesini;

2.3. Ürün/Hizmet: Steve tarafından web sitesi üzerinden satışa sunulan her türlü ürün/hizmeti;

2.4. Alıcı: Steve tarafından web sitesi üzerinden satışa sunulan ürün/hizmeti öncelikle web sitesi Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini ardında da işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ve eklerini onaylayarak satın alan gerçek kişiyi;

2.5. Sözleşme: Web sitesi üzerinden Alıcı tarafından satın alınan ürün/hizmete ilişkin olarak Alıcı ve Steve’in hak ve yükümlülüklerini belirleyen işbu Mesafeli Satış Sözleşmesini,

2.4. Kullanıcı Sözleşmesi: Web sitesine üye olarak web sitesi üzerinden satışa sunulan ürün/hizmetlerden yararlanan Alıcı’nın web sitesini kullanmasına bağlı olarak hak ve yükümlülüklerini belirleyen ve işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin de ayrılmaz bir parçası olan Kullanıcı Sözleşmesi’ni,

2.5. Yönetmelik: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

2.6. Online Ödeme Sistemi: Alıcının Steve’in sunduğu ürün/hizmetlere ilişkin ücretin Steve’in işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka havalesi, banka eftsi, banka kartı veya bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle tahsilini sağlayan sistemi;

2.7. Taraflar: İşbu Sözleşmesi’nin her iki tarafı olan Steve ve Alıcı’yı birlikte;
ifade eder.

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve AMACI

2.1. İşbu Sağlayıcı Sözleşmesinin konusunu; Alıcı’nın, Steve’e ait ……………. alan adlı web sitesinden; Steve’e ait ürün/hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip ürün/hizmetin satışı ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur

2.2. İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Kullanıcı Sözleşmesi, Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Gizlilik Politikası; web sitesine üye olup da Steve tarafından sunulan ürün/hizmeti satın alan Alıcı ile Steve arasındaki hak ve yükümlülüklerin tamamını belirmek amacıyla yapılmıştır.

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI

3.1. Sözleşme konusu ürün/hizmetin temel nitelik ve fiyatına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

Ürün-Hizmet Kodu ve Adı Ürün- Hizmet

Adet

Ürün- Hizmet Birim Fiyatı Ürün- Hizmet İndirimi Ürün- Hizmet

Kuponu

Ürün- Hizmet Puanı Ürün – Hizmet Toplam Satış Tutarı Vade Farkı KDV KDV Dahil Toplam Tutarı
                   

3.2. Ürün/ hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Steve’e ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Söz konusu özellikler Steve tarafından kampanya kapsamında düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince geçerlidir.

3.3. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.4. Ürün/Hizmet peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte Alıcı’ya gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Steve tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

3.5. Fatura; teslimat sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

MADDE 4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET TESLİMAT ŞEKLİ ve TESLİMAT FİYATI

4.1. Ürün/hizmet teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Steve; web sitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır.

4.2. Sözleşme konusu ürünün online eğitim dışında bir ürün/hizmet olması halinde Alıcı’ya teslimatına,  teslimat ücretine ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir: 

Kargo Hariç Ürün- Hizmet Bedeli Kargo Ücreti Kargo Dahil Ürün- Hizmet Bedeli Ödeme Şekli Vade Farkı Vade Farkı Faiz Oranı
           

4.3. Sözleşme; Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Steve’den satın almış olduğu ürün / hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Ürün/Hizmet, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

4.4. Ürün/hizmet teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Steve, sipariş konusu ürün/ hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, ürün veya hizmeti, Alıcı tarafından ürün veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

4.5. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından ürün veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Steve ürün veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6. Ürün veya hizmetin Steve tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

4.7. Sipariş konusu ürün ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Steve bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

4.8. Alıcı, sözleşme konusu ürün/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürün/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürün/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürün/hizmetin özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

MADDE 5. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Alıcı işbu Sözleşme’yi kabul etmekle; işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Alıcı; web sitesine üye olurken onayladığı Kullanıcı Sözleşmesi ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçaları olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Alıcı; Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylayarak üyelik hesabı açtığında verdiği bilgilerin doğru olduğunu; söz konusu bilgilerdeki herhangi bir yanlışlık ya da eksiklikten kaynaklanan durumlarda Steve’in sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.  Alıcı; Steve’e ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Steve’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Steve’ in ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.4. Alıcı; Steve’in isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, Steve’in hizmetleri, web site üzerinden ürün/hizmet alışı yapılabilmesi için gerekli ücretleri, web sitesi üzerinden satışa konu olan ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ifa koşulları ve satışa konu ürün/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler, iptal iade koşulları ve cayma hakkı konusu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili her türlü bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. Alıcı; Steve’e verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle Steve’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. Alıcı; işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin geçerli olması için işbu Sözleşmesi’nin onaylanması gerektiğini ve kendisi tarafından siparişi verilen ürün/hizmet toplam bedelinin Steve’in sunduğu ödeme şekillerinden biri ile ödenmiş olması gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. Alıcı; web sitesi üzerinden almak istediği ürün/hizmete ilişkin tüm iletişimini tamamen Steve üzerinden devam ettireceğini ve yürüteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  Alıcı; Steve’in bilgisi dışında Steve’in web sitesinden satışa sunduğu ürün/hizmetin üreticisi ve/veya Steve’in alt yüklenicisi olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle daha düşük bir fiyata anlaşmak amacıyla iletişime geçmeyeceğini aksi takdirde Steve’in bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcı’ ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Steve, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’ nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Steve, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

5.9. Alıcı; Steve’e ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’ yı bağlayacaktır.

5.10.Alıcı; Steve’e ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

5.11. Steve; Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.12. Steve’e ait web sitesinin üzerinden, Steve’ in kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Alıcı’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

5.13. Sözleşme konusu ürün veya hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 6. ÖDEME

6.1. Alıcı; web sitesi üzerinden satın aldığı ürün /hizmet bedelini yine web sitesinde kullanılan Online Ödeme Sistemi üzerinden banka kartı, banka havalesi, banka eft’si, kredi kartı veya online ödeme sisteminin kabul ettiği benzer ödeme aracı ile  gerçekleştireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Alıcı; web sitesi üzerinden satın aldığı ürün/hizmet bedelini taksitlendirme ile ödeme yapmak istediğinde kullanılan bankaya göre ek ücret alınabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Online Ödeme Sistemi ile yapılan ödemelerde kart hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

6.4. Online Ödeme Sistemi kullanılarak yapılan ödemelerde, bedelleri Kullanıcıların nam ve hesabına tahsil etmek için münhasır olarak yetkilendirilmiştir.

MADDE 7. CAYMA HAKKI

7.1. Alıcı; mesafeli sözleşmenin ürün satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcı’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

7.2. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar.

7.3. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Steve’e aittir. Alıcı; iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7.4. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Steve’e iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde,

  1. a) 3. kişiye veya Alıcı’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
  2. b) İade formu,
  3. c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
  4. d) Steve, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde ürünü iade almakla yükümlüdür.
  5. e) Alıcı’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Steve’in zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.
  6. f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

MADDE 8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

8.1. Alıcı’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, Alıcı’ya teslim edilmesinin ardından Alıcı tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının,  bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının Alıcı tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.

8.2. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

8.3. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

MADDE 9. TEMERRÜT HALİ VE SÖZLEŞMENİN FESHİ

9.1. Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Steve’in uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

9.2. Steve; işbu Sözleşme hükümlerinin Alıcı tarafından ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşmeden doğan haklarına halel gelmeksizin işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkına sahiptir.

9.3. Alıcı; işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucunda Steve veya üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10. MÜCBİR SEBEPLER

10.1. Steve tarafından Alıcı’ya satılan ürün/hizmetin ifa edilmesini engelleyen mücbir sebeplerden kaynaklanan taahhütlere aykırılıklardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Ancak, mücbir sebepten etkilenen Taraf, işbu mücbir sebebini diğer tarafa derhal bildirecek ve bu sebebi ortadan kaldırmak ve işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için elinden gelen tüm gayreti gösterecektir.

10.2. Alıcı tarafından satın alınan ürün/hizmetin ifa edilmesini engelleyen mücbir sebebin devam etmesi halinde Taraflar bu sebebin etkilerini ortadan kaldırmak, adil ve makul alternatif düzenlemeler konusunda anlaşmak amacıyla iyi niyetli olarak uzlaşmaya çalışacaklardır.

10.3. Mücbir sebepler nedeniyle ortaya çıkabilecek ürün/hizmet kesintileriyle ya da teknik sorunların neden olduğu durumlarla ve bu durumların neden olduğu kayıplarla ilgili olarak Alıcı; Steve’den hiçbir şekilde maddi ve manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.4. Mücbir sebep halinde yükümlülüklerini yerine getirmede gecikecek veya yerine getiremeyecek taraf durumu derhal gerekçeleri ile birlikte diğer tarafa bildirecektir. Mücbir sebep ortadan kalkar kalkmaz Sözleşme’ye konu yükümlülüklerin yerine getirilmesine devam edilecektir. Mücbir sebep süresince Alıcı’nın herhangi bir ödeme yükümlülüğü ve Steve’in de herhangi bir ifa yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır. Mücbir sebebin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde ise Steve işbu Sözleşme’yi herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın feshedebilecektir.

10.5.Steve mücbir sebebin devamı süresince; bu yönde bir yükümlülüğü bulunmamakla birlikte Sözleşme konusu hizmetleri veya süreçte ortaya çıkabilecek diğer ihtiyaçlarını başka suretle teminde serbesttir. Bu durumda Steve, varsa kendisine peşin olarak ödenmiş olan bedelin/bedellerin, hizmetin alınmamış/alınamayacak olan bölümüne tekabül eden tutarını, herhangi bir defi veya itiraz ileri sürmeksizin ve hüküm alınmasına veya yasal yollara başvurulmasına gerek olmaksızın ilk talebinde Alıcı’ya, ödeme yöntemi ne ise o şekilde iade etmeyi/ etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, terör, grev, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, ekonomik kriz ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği ve ürün/hizmetin ifasını tamamen engelleyen kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

MADDE 11. GİZLİ BİLGİ-TİCARİ SIR

11.1. Taraflar; birbirleri hakkında işbu Sözleşmesinin ifası dolayısıyla öğrendikleri, bu Sözleşme’nin imzalanmasından önce bilinen, işbu  Sözleşmesi sırasında herhangi bir gizlilik yükümlülüğü ihlal etmeksizin üçüncü kişilerden öğrenilen bilgiler veya kamuya açık bilgiler hariç, Taraflar arasında gizli olduğu bildirilsin ya da bildirilmesin tüm bilgileri, Gizli Bilgi veya ticari sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, yasal zorunluluklar ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası Metni hariç birbirlerinin yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere ya da şirketlere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.2. İşbu Sözleşme sona erse dahi, gizlilik yükümlülükleri süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam edecek olup, Taraflar kendisi ve/veya üçüncü bir kişinin menfaat temini amacıyla olsun ya da olmasın bu bilgileri kullanmayacaklarını, üçüncü kişilerle paylaşmayacaklarını ve ifşa etmeyeceklerini, yasal zorunluluklar kapsamında kanuni mercilerle paylaşım yapılmadan önce birbirlerini konu ve içerik hakkında bilgilendirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler. Taraflar ayrıca bu hususlarda tüm çalışanlarını ve çalışacağı üçüncü kişileri uyaracaklarını ve bu yönde tüm önlemleri alacaklarını, çalışanlarının ve çalıştığı üçüncü kişilerin işbu madde kapsamına aykırı hareketleri nedeniyle meydana gelecek her türlü zarardan ihlal eden ile birlikte müteselsilen ve müştereken sorumlu olacaklarını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 12. DAMGA VERGİSİ

12.1. İşbu Sözleşme; 29.09.2016 tarihli ve 29842 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nin (Seri No: 60) 6/4 maddesi uyarınca damga vergisine tabi değildir.

MADDE 13. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

13.1. Steve, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşmeyi, ayrılmaz parçası olan sözleşmeleri ve eklerini uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir.

MADDE 14. FERAGAT

14.1. Taraflardan birinin işbu Sözleşme’den doğan bir hak, yetki veya imtiyazı kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi bu hak, yetki veya imtiyazdan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir Ayrıca; bir hak, yetki veya imtiyazın tek başına ya da kısmen kullanılması onun daha sonra kullanılmasını ya da başka bir hak, yetki veya imtiyazın kullanılmasını da engellemez.

MADDE 15. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

15.1. İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır.

15.2. Taraflar işbu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Steve ile yapılan e-posta yazışmalarının, Steve’in ticari defter ve kayıtlarının www.kataloq.co sistemlerinde saklanan verilerin 6100 Sayılı HMK’nın 193. maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 16. TEBLİGAT

16.1. Taraflar adres değişikliklerini noter veya kayıtlı elektronik posta veya iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla diğer tarafa bildirmedikleri takdirde işbu Sözleşmede yer alan adreslere yapılacak ihbar ve tebligatların geçerli olacağını, o yerde bulunmasalar dahi tebligatın iade edilmeyip Tebligat Kanunu’nun 21. maddesinin ve İcra İflas Kanunu’nun 21. maddesinin uygulanacağını kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 17. BİLGİLERİN SAKLANMASI

17.1. Steve ile yapılan yazışmalar, e-postalar, teklifler, yorum ve değerlendirmeler gibi bütün kayıtlı bilgi, belge ve kayıtlar 3 (üç) yıl boyunca saklanmaktadır.

MADDE 18. YÜRÜRLÜK ve UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

18.1. İşbu Sözleşmesi …………… web sitesinde yapılan her ürün/hizmet satışı için yürürlükte kalacaktır.

18.2. İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan ve/veya düzenlenmeyen hususlarda varsa ilgili mevzuat hükümleri, ilgili mevzuatta hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

18.3. İşbu Sözleşmeden dolayı ihtilaflar ile ilgili ihtilaflarda  her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu  Sözleşme; Steve tarafından ……………. alan adlı web sitesi üzerinden yapılan her ürün/hizmet alım satım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

SATICI ALICI
THE STEVE GROUP BİLİŞİM A.Ş.